top of page

Dødsbo

- En respektfull og profesjonell håndtering

Det å håndtere et dødsbo kan være både emosjonelt og praktisk utfordrende.  Arvingene står ofte ovenfor en stor og krevende oppgave når et hjem skal tømmes for innbo og kanskje også rengjøres.

Hos "Vi hjelper alle AS" forstår vi dybden av denne utfordringen. Vi tilbyr en helhetlig tjeneste for dødsbo som omfatter opprydning, tømming, og vasking. Vårt team nærmer seg hver oppgave med den største respekt, og anerkjenner den affeksjonsverdien mange av disse eiendelene har for de etterlatte.

Med erfaring fra over 100 dødsbo, sikrer vi at hver gjenstand - enten den er et familiearvestykke eller en dagligdags eiendel - blir behandlet med forsiktighet. Vi kan hjelpe med å verdsette gjenstander og rådgi om hva som bør bevares, selges, gis bort, eller resirkuleres. Vi bistår deg i å sørge for at eiendommen blir rengjort og klar for neste trinn, enten det er salg eller overdragelse.

La "Vi hjelper alle AS" veilede deg gjennom prosessen med dødsbo, og finne løsninger som ivaretar både de praktiske og følelsesmessige aspektene ved denne oppgaven.

bottom of page